Gerekli Evrak ve Belgeler

  1. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Beyaz Zemin- 400 DPI – 394*512 PİKSEL)
  2. Nüfus Cüzdanı
  3. Diploma veya Öğrenci Belgesi
  4. Sağlık Raporu
  5. Sabıka Kaydı
  6. İkametgah Belgesi
  7. Kan Grubu